Contact Person
Prakash Khobragade
( Proprietor )

Mixing console:

Digital:

Ø Yamaha LS9

Ø Behringer X32 

 

Analogue:

Ø Allen & Heath GL2400 32 channel

Ø Allen& Heath ZED420

Ø Allen & Heath ZED 22FX

Ø Yamaha MG32/14FX

 

Processor:

 

Ø Dbx Drive Rack 4800

Ø Dbx Drive rack 260

Ø Dbx 234XL

Ø Dbx 231 graphic equalizer

Ø LexiconMX300

Ø Yamaha SPX1000 Effect Processor

Ø Yamaha Pro R3 Effect Processor

 

 

Speakers:

 

Large Format Line Array:

Ø EAWi Tekno vertik Precision 12

Ø EAWi SB218

 

 

Ø RCF loaded etements

Ø RCF S8028

 

Stage Monitors:

Ø RCF NX M15 A

Ø RCF NX15 SMA

Ø RCF Art 325i

Ø RCF Acustica c5212

 

Amplifiers:

Ø Lab Grouppen FP+10000Q

Ø QSC PLX 3402

Ø QSC ICVLX 5050

Ø Pulz 4810

Ø Russeel 1600

 

 

Microphones:

 

Corded:

Ø Shure Beta87

Ø Shure SM58

Ø Shure SM57

Ø Shure PG58

Ø Shure PG57

Ø Shure Drum Kit

Ø Sennheiser e900 Drum Kit

 

Cordless:

Ø Sennheiser XSW65

Ø Shure SM58

Ø Shure MX202 B/C (Overhead)


Players:

Ø  Pioneer  CDJ 1000

Ø Pioneer CDJ 900

Ø Pioneer CDJ 350

Ø Pioneer CDJ 200

Ø Denon DN S3000

Ø Denon DN D4500

 

Dj Mixer:

Ø Pioneer DJM 800

Ø Denon DN X300

Ø Behringer VMX 300

Ø Behringer DJX 700

 

Stage Gear:

Cube:

Ø Roland JC 120

Ø Roland KC 550

Ø Roland KC 350

Ø Hartkey XL 4.1

Ø Marshall MG102 fx

Ø VOX velvetronics 120

Ø Behringer  aluminium cone bass 180 wall

Ø Behringer Keyboard amp.


 

Snake Cable:

Ø 16 channel

Ø 24 channel

Ø 32 channel

 

Communication System:

 

Ø Motorolla Walkies